Skip to content

Introduce a mechanism to deserialize removed classes

Jiří Pudil requested to merge deserialize-removed-classes into master

Zrovna jsem i aktualizoval phpstan, ale jen na 0.11, protože v 0.12 to bylo jedno velké generické peklíčko.

closes #1 (closed)

Edited by Jiří Pudil

Merge request reports