Skip to content

update code to PHP 7.4 and 8

Jiří Pudil requested to merge use-php8 into master

Když už tedy budeme vydávat velkou verzi, tak ať je k tomu důvod

Merge request reports