Strictness: do not allow to register serializer for an abstract class or an interface

Bez BC breaku - to původní chování nefungovalo (serializer nemohl nikdy nic serializovat)

Edited by Jan Kuchař

Merge request reports